کاربر عادی (یک ماهه)

4900تومان

 • امکانات دسترسی
 • مقالات
 • نمایش اطلاعات تماس استعدادهای برتر

VIP (سه ماهه)

14900تومان

 • امکانات دسترسی
 • مقالات
 • نمایش اطلاعات تماس استعدادهای برتر
 • آپلود ویدیو استعدادهای برتر
 • تخفیف کلاسهای آموزشی

VIP (شش ماهه)

28900تومان

 • امکانات دسترسی
 • مقالات
 • نمایش اطلاعات تماس استعدادهای برتر
 • آپلود ویدیو استعدادهای برتر
 • تخفیف کلاسهای آموزشی

ثبت نام اکانت جدید

سطح اشتراک خود را انتخاب کنید