ویدیو‌های طلایی

مشخصات تماس

 • نام و نام خانوادگی: رضا زینالی
  • متولد: ۱۳۷۹
   • استان: تهران
    • زمینه فعالیت حرفه‌ای: فوتبال
     • شماره تماس:

      دسترسی فقط برای اعضا

مشخصات تماس

 • نام و نام خانوادگی: رسول خامسی
  • متولد: ۱۳۷۷
   • استان: تهران
    • زمینه فعالیت حرفه‌ای: فوتبال نمایشی و فوتبال
     • شماره تماس:

      دسترسی فقط برای اعضا

ویدیو‌های نقره‌ای