۱۲ مهر, ۱۳۹۷

کشف استعدادهای فوتبال و فوتبال نمایشی ایران

ویدیو توانایی های خود در فوتبال و یا فوتبال نمایشی را برای دیده شدن توسط استعدادیابان و مربیان ، با مشخصات خودتان ، در تخصصی ترین […]